ประกาศขอบเขตงาน โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศขอบเขตงาน โครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563TOR งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว จ.สงขลา