ประกาศขอบเขตงาน โครงการจ้างควบคุมปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฝึกซ้อมตามมาตรฐาน AFC สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศขอบเขตงาน โครงการจ้างควบคุมปรับปรุง ซ่อมแซม สนามฟุตบอลเมนสเตเดี้ยมและสนามฝึกซ้อมตามมาตรฐาน AFC สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 3. TOR ควบคุมงานเมนสเตเดี้ยม จ.เชียงใหม่