ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ AFC s C License Coaching Certificate Course ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในระดับ AFC s C License Coaching Certificate Course ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

3 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ