ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศขายแบบประกวดราคาจ้างจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

14 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ