ประกาศขายแบบประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมโดยรอบสนามกีฬาหัวหมาก พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกงานวันคล้ายวันสถาปนา การกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ ๕๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

27 สิงหาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ