ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เรื่อง การรับสมัครค่ายมวยไทยอาชีพ เพื่อการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทยอาชีพ

ประกาศ-การรับสมัครค่ายมวยฯ

สมัครได้ที่ http://muaythaicampcer.com