ประกาศจัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน 2563

ประกาศเรื่อง

ประกาศจัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน 2563

ประกาศวันที่

7 เมษายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ