ประกาศบัญชีรายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการกีฬาอาชีพ ประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้เกี่ยวของกับกีฬาอาชีพ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

01. นักกีฬาอาชีพ

ดาวน์โหลด

02. บุคลากรกีฬาอาชีพ

ดาวน์โหลด

03. ผู้จัดการเเข่งขันกีฬาอาชีพ

ดาวน์โหลด

04. สโมสรกีฬาอาชีพ

ดาวน์โหลด

05. สมาคมกีฬาอาชีพ

ดาวน์โหลด