ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

5 มีนาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ