ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการ บริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการ บริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

9 มีนาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ