ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติมซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. ภาค 4 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุง ต่อเติมซ่อมแซม อาคารสำนักงาน กกท. ภาค 4 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวันที่

18 มีนาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ