ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ทางเดินคนพิการ จากอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ทางเดินคนพิการ จากอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ถึง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

10 กรกฎาคม 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ