ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

13 เมษายน 2563

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ