ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาค 5) อย่างเป็นระบบและมีมาตราฐานในระดับอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคา -กีฬาอาชีพ
ประกาศ-กีฬาอาชีพ