ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563)

ลงนามประกาศผู้ชนะ ไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.63).