ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563)

06102563 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี-เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ