ประกาศผู้ชนะการสรรหาผู้รับสิทธิเสนอตัวเป็นผู้บริหารสิทธิจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งตามภูมิประเทศ รายการ Thailand by UTMB ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2568

ประกาศผู้ชนะการสรรหาผู้รับสิทธิเสนอตัว