ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL) ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DOC090120-09012020103405