ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 เดือน (1 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 เดือน (1 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563) โดยวิธีคัดเลือก DOC090120-09012020103410