ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬาและรายชื่อยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 24-12-2563.