ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเทศกาลมวยไทย เอ็กซ์โป 2020 และงานวันเชิดชูเกียรติวันมวยไทยครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเทศกาลมวยไทย เอ็กซ์โปและงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย