ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาพื้นที่ตั้ง Thai House และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศผู้ชนะตั้งศูนย์ Thai House 12 ก.พ. 63