ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันนักกีฬา และเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันนักกีฬา และเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อชุดแข่งขันกีฬา