ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ในส่วนปริมาณงานที่คงเหลือของโครงการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26.02.2563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กส.สนามกีฬา จ.บึงกาฬ