ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระบวนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ โมโตจีพี รายการ OR Thailand Grand Prix โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระแสฯ