ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสังคมออนไลน์