ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 6 มีนาคม 2563