ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจhางดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคา้จางดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว