ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ประเภทโดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการ ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึง กันยายน 2563 (7 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลง 26 กพ. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสาร