ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (internet) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะเวลา 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30032563 ประกาศผู้ชนะ