ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการ บริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการ บริเวณบันไดทางขึ้นอาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2-04-63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างติดตั้งลิฟต์สำหรับคนพิการ