ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการศึกษารูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวแห่งชาติ (winter games) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการศึกษารูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวแห่งชาติ (winter games) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาการศึกษารูปแบบฯ