ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายกีฬาอาชีพให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายกีฬาอาชีพให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายกีฬาอาชีพฯ