ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24042563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา