ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29-04-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริหาร