ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์กีฬาอาชีพผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมการรับรู้ การฝึกซ้อม ทักษะและเทคนิคระดับกีฬาอาชีพ ที่บ้านพักอาศัย (Train at home) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์กีฬาอาชีพผ่านสื่อเพื่อส่งเสริมการรับรู้ การฝึกซ้อม ทักษะและเทคนิคระดับกีฬาอาชีพ ที่บ้านพักอาศัย (Train at home) ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก 29-04-2563 ประกาศผู้ชนะ จ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์กีฬาอาชีพฯ