ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

12-05-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา