ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และการแข่งขันกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2564) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15052563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (กส.เสาไฟฟ้าฯ พัทลุง)