ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลพรุใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาพรุค้างคาว ตำบลพรุใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 08062563 ประกาศผู้ชนะจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาพรุค้างคาว