ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2564) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2564) ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกาศเชิญชวน 09062563 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - คุมงาน กส.ไฟฟ้า พัทลุง