ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า บำรุงรักษา Ring main Unit และบำรุงรักษา Undergrond Cable ระบบ 22 KV ภายในสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า บำรุงรักษา Ring main Unit และบำรุงรักษา Undergrond Cable ระบบ 22 KV ภายในสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา