ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษายกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Aword TQA) และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ENABLERS) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษายกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Aword TQA) และเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ENABLERS) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-63ประกาศผู้ชนะTQA และเกณฑ์ ENABLERS