ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21. ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ฯ 30 มิ.ย. 63