ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา