ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

09-07-63 ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง(Succession Plan)