ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

13-07-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการร่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงฯ