ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดสตูล