ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10-08-2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สารสนเทศฯ