ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ทางเดินคนพิการ จากอาคารวิยาศาสตร์การกีฬา ถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ 10 ส.ค. 63