ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

260363